Ναυτιλια

Οι υπηρεσίες της εταιρία Unifire είναι:
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) (Ψηλής και Χαμηλής Πίεσης)
 • Έλεγχος και Συντήρηση Λοιπών Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης (NOVEC1230, FM200, HFC227, IG541, IG55, IG01)
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Αφρού
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Σκόνης
 • Έλεγχος και Συντήρηση Φορητών και Τροχήλατων Πυροσβεστήρες
 • Υδροστατικός Έλεγχος Φιαλών
 • Έλεγχος Στάθμης Υγροποιημένου Αερίου σε Φιάλες
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Υδρονέφωσης
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Κουζίνας
 • Έλεγχος και Συντήρησης Αναπνευστικών Συσκευών
Οι υπηρεσίες της εταιρία Unifire είναι:
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) (Ψηλής και Χαμηλής Πίεσης)
 • Έλεγχος και Συντήρηση Λοιπών Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης (NOVEC1230, FM200, HFC227, IG541, IG55, IG01)
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Αφρού
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Σκόνης
 • Έλεγχος και Συντήρηση Φορητών και Τροχήλατων Πυροσβεστήρες
 • Υδροστατικός Έλεγχος Φιαλών
 • Έλεγχος Στάθμης Υγροποιημένου Αερίου σε Φιάλες
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Υδρονέφωσης
 • Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης Κουζίνας
 • Έλεγχος και Συντήρησης Αναπνευστικών Συσκευών