Η εταιρεία UNIFIRE EXTINGUISHERS LTD ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και αποτελεί μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της Πυροπροστασίας & Πυρανίχνευσης καθώς και επανελέγχου πυροσβεστήρων και Μονίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης.

Πιστοποιητικό εγγραφής Κυπριακής Δημοκρατίας-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Γόμωση και συντήρηση Πυροσβεστήρων) Αρ. Πιστοποιητικού : 11723.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη: 

  • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, EN ISO 9001:2008 από CYS & IQ NEΤ
  • Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004 από CYS & IQ NEΤ
  • Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και τις Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 180001: από CYS & IQ NEΤ 
  • Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009 EMAS
  • Από τον Αμερικάνικο Νηογνώμονα ABS για τον έλεγχο Πυροσβεστικών μέσων, Συστημάτων ασφαλείας & Αναπνευστικών συσκευών σε πλοία.
  • Από τον Germanischer Lloyd (GL) για τον έλεγχο Πυροσβεστικών μέσων, Συστημάτων ασφαλείας & Αναπνευστικών συσκευών σε πλοία.

Η UNIFIRE LTD είναι αντιπρόσωπος της Ελληνικής εταιρείας MOBIAK A.E. μιας από τις μεγαλύτερες Αυτόματες Μονάδες Συναρμολόγησης Πυροσβεστήρων στην Ευρώπη.